Nieuws

Projectaanpak fase 6: Ook na live-gang kan je rekenen op support

Jouw webshop staat in productie en het is nu tijd om er de vruchten van te plukken! Na de live-gang is er echter nood aan nazorg. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er bepaalde zaken niet helemaal werken zoals verwacht. Vaak gaat het dan om specifieke scenario’s die proactief nog niet gekend waren of scenario’s die licht afwijken van hoe ze origineel waren omschreven. Of soms hebben de mogelijke problemen niets met de applicatie te maken, maar staan er bepaalde instellingen of rechten nog niet 100% juist. Bij PHPro willen we je graag blijven ondersteunen en dus bieden we de ideale formule aan om jouw onderneming optimaal te ondersteunen nadat we de digitale toepassingen hebben opgeleverd. Hoe? Dat lichten we graag toe in dit artikel.

Dry run van de go live voor een proactieve optimalisatie

Digitale platformen zijn vaak bedrijf kritische toepassingen. De nazorg van jouw project nemen we bloedserieus, daarom bereiden we de live-gang uitermate goed voor. Dit doen we door eerst ‘go live’-lijsten aan te maken met een opdeling in ‘voor’, ‘tijdens’ en ‘na’ de live-gang. Voor de ‘go live’ doen we daarom eerst een "dryrun": we simuleren de live-gang. Dit zorgt er vaak voor dat er nog een aantal zaken aan het licht komen die we proactief kunnen optimaliseren. Op die manier zijn we goed voorbereid om de live-gang van uw webshop of digitale applicatie in goede banen te leiden. Bij elke ‘go live’ treden er onvoorziene issues op. De eerste dagen en weken na de live-gang voorzien we daarom voldoende tijd om onvoorziene zaken te tackelen. Onze supportexperten staan paraat! 

Een SLA/support of ad hoc projecten: jij kiest

Dankzij ons uitgebreid team kan je als klant bij PHPro kiezen tussen twee opties na de live-gang op langere termijn. De eerste optie is dat we verder inzetten op ‘continuous development’. Dit betekent dat we blijven verder bouwen aan jouw toepassing en kort op de bal kunnen spelen wanneer issues zich voordoen. Een andere keuzemogelijkheid is suport via Service Level Agreement (SLA), onder de vorm van een support contract. Dit betekent dat we (tijdelijk) pauzeren in development, maar dat we wel blijvend productie gerelateerde vragen opvolgen en oplossen.

Vind je een SLA onnodig, maar wil je toch graag van onze expertise blijven genieten? Dat kan, we bieden dan hulp aan via ons uitgebreid team en plannen graag afgelijnde projecten in. Hou er wel rekening mee dat dit in functie van de beschikbare resources is.

Security patches en updates

Waar je ook rekening mee moet houden bij de oplevering van jouw project zijn security patches en updates. Open source softwarepakketten of frameworks krijgen ondersteuning van een wereldwijde community van developers. Bij PHPro zijn we er trots op dat we steevast kiezen voor pakketten waar gerespecteerde organisaties achter staan. Zo kunnen we de veiligheid en stabiliteit van die pakketten blijvend garanderen. Het zorgt er ook voor dat we steeds snel op de hoogte zijn van kritieke zaken die een oplossing vereisen. 

Security patches richten zich specifiek op kleine wijzigingen in de geïmplementeerde technologie met het oog op het oplossen van beveiligingsproblemen. Wanneer er kwetsbaarheden in de gebruikte pakketten worden gedetecteerd, voeren we deze security patches door om beveiligingslekken te dichten of kwetsbare punten te herstellen. Op die manier reduceren we de kans bij cybercriminelen om te profiteren van beveiligingslekken.

Wanneer er security patches en updates zijn, lichten wij onze klanten altijd snel in zodat we het nodige kunnen doen. Voor onze klanten met een SLA spelen we kort op de bal: security patches installeren we automatisch binnen de voorziene support uren. Klanten die zonder een SLA werken, helpen we uiteraard ook optimaal verder. We stellen hen zo snel mogelijk op de hoogte en geven helder aan wat er moet gebeuren. Na goedkeuring om de security patches te installeren, gaan we aan de slag. Zo reduceren we het risico op beveiligingslekken tot een minimum. 

Documenten en tools na de oplevering van de applicatie

Het beste wat we onze klanten bieden, zijn uiteraard de kwalitatieve applicaties die we opleveren. Daar stopt het echter niet. Voor de vlotte opvolging na de go-live bieden we ook volgende documenten en tools aan: 
 
 • Confluence als documentatietool: daarin is steeds de meest recente versie helder terug te vinden.
 • Onze uitgevoerde analyses: zowel de discovery als de detail analyses. Onder discovery analyse verstaan we al het voorbereidende werk waarin we de doelen, de behoeften en de omvang van het project in kaart hebben gebracht. Anders gesteld: de zakelijke doelen, functionele vereisten en technische uitdagingen bij het ontwerpen van – in dit geval – de webshop. Met de detail analyse bedoelen we alle uitgewerkte, gedetailleerde vereisten die naar boven zijn gekomen in de discovery-analyse. Het resultaat is een technisch draaiboek om de ontwikkeling, implementatie en testfasen van het project in goede banen te leiden. 
 • Het design: we geven een hele huisstijlgids mee hoe de pagina’s eruit dienen te zien. Zo kunnen de klanten altijd controleren of alle ontwerpelementen nog correct staan.
 • We leveren ook alle verscheidene aspecten op van de technische documentatie: de schema’s rond de infrastructuur, de applicatie-architectuur en de applicatiestructuur (WBS). Met de schema’s rond infrastructuur bedoelen we alle componenten zoals servers, netwerkapparatuur en andere technische middelen; net als de onderlinge verbindingen tussen deze componenten. In de applicatie-architectuur – het context diagram – zie je de belangrijkste componenten en interacties van het ontwikkelde systeem. Ten slotte krijg je de applicatie structuur of de WBS: Work Breakdown Structure. Dit is een gestructureerde opdeling van het project in kleinere werkpakketten. De verschillende onderdelen kunnen de back-end of front-end ontwikkeling zijn, de winkelwagenfunctionaliteit, de productcatalogus … Door het werk op te delen in kleinere pakketten, is het eenvoudiger om gestructureerd te werken.
 • De releases en testscenario’s: met releases bedoelen we de specifieke versies van de webshopsoftware zoals de eindgebruiker die krijgt te zien. Bij elke release voeren we tests uit om na te gaan of er geen bugs zijn ingeslopen die een negatieve invloed hebben op de opgeleverde functionaliteiten. Aan de andere kant hebben we de testscenario’s. Dit zijn allerhande scenario’s om alle functionaliteiten en componenten van de webshop te testen en te valideren. 
 • Documentatie voor de eindgebruiker: daarin leggen we in geuren en kleuren uit hoe de ontwikkelde applicatie werkt.
 • Aanpassingen aan de scope: Dit laatste onderdeel is vervolgens nog eens in twee opgedeeld:
  • Parking lot: Dit document bevat alle ideeën die boven water zijn gekomen tijdens het project, maar niet binnen het budget of de planning pasten.
  • Change log: Ideeën die boven water zijn gekomen tijdens het project en waarvoor er extra budget is voorzien.

Zin om een project toe te vertrouwen aan onze capabele handen?

Ben je overtuigd over onze expertise en onze toewijding om projecten van A tot Z in goede banen te leiden? Laat het ons weten: neem gerust contact op en vertel welk project jij graag succesvol wil realiseren. 

Wil jij ook een webshop bouwen in samenwerking met een professioneel en ervaren team?