Var matcht merken met mensen

Var wenst in 2018 meer in te zetten op de digitale vernieuwing van haar customer touchpoints en haar evolutie van een communicatie-aanpak die in het verleden eerder campaign-based was naar een always-on contentmarketing-aanpak. Hiervoor kiest VAR PHPro als partner die voorziet in de ontwikkeling van een nieuwe website, de ontwikkeling van een Content Management Systeem en een onderhoudscontract voor deze nieuwe systemen.

Website
www.var.be
tools

Sulu CMS

Symfony framework

Voor fase 1 en 2 heeft het geen zin om een maatwerk oplossing te voorzien, daarom koos Xplore Group in deze fase voor Sulu als CMS. Sulu is een CMS gebaseerd op Symfony, en gericht op bedrijven. Het is een flexibel CMS voor het creëren en beheren van enterprise multi-sites en een betrouwbare ontwikkelomgeving voor krachtige apps. Met krachtige functies voor ontwikkelaars en een geweldige UI voor redacteuren is het de ideale motor voor state-of-the-art business websites en webgebaseerde software.

Voor fase 2 bouwen we verder op de ontwikkelingen in fase 1 binnen Sulu. Voor fase 3 geldt hetzelfde maar wordt er ook gestart aan de MyVar implementatie en integratie. MyVar is géén CMS, PHPro adviseerde daarom ook om deze functionaliteiten niet te bouwen in een CMS of CMS framework. Dit is een vergissing die vaak voorkomt in online ontwikkelingen: we hebben al een website, daarin kan je ook dingen op maat ontwikkelen, dus laten we daar verder op bouwen. Dat is geen goed idee! Door onze jarenlange ervaring kiest PHPro daarom voor het Symfony framework voor maatontwikkelingen naast een CMS oplossing.

VAR